Rebel Daughters
1500-1800 / augustus 16, 2006

In 1798 stond een graaf terecht voor het Ierse House of Lords voor de moord op de minnaar van een van zijn dochters. Dat is het begin van het boek over de Kings, een machtige familie aan het eind van de achttiende eeuw in het roerige Ierland. Politieke en intellectuele ontwikkelingen doorsnijden de persoonlijke en familiaire verhoudingen. Het huwelijk van Robert King  en Caroline Fitzgerald zorgt ervoor dat de bezittingen van twee takken van een familie weer in één hand komen. Een erg goed huwelijk is deze gearrangeerde verbinding niet, maar wel vruchtbaar. Haar oudste dochters Margaret en Mary laat ze een jaar onderwijzen door Mary Wollstonecraft, een van de eerste feministes. De ‘rebelse dochters’worden zo door allerlei Verlichtingsideeën beïnvloed.

Warfare in the Eighteenth Century – Jeremy Black
1500-1800 / mei 25, 2006

Uit de serie History of Warfare die mij tot nu toe beviel. Maar het concept voor dit deel deugt niet. Er zit geen rode draad in de oorlogen die tussen 1700 en 1800 werden gevoerd, in ieder geval weet de schrijver die er niet in te krijgen. Het geheel wordt daardoor erg opsommerig, met veel namen van generaals en veldslagen.

Nieuw Amsterdam. Eiland in het hart van de wereld – Russell Shorto
1500-1800 / mei 7, 2006

Dit is een verhalende, maar ook analytische geschiedenis van de eerste decennia van New York als kolonie. Als Nederlandse, multi-etnische kolonie, wel te verstaan. Russell Shorto is ervan overtuigd dat de Nederlandse oorsprong een van de belangrijkste invloeden is geweest op de ontwikkeling van New York, en daarmee van de hele Amerikaanse cultuur. Dit is een tegenpool geweest van de Engelse puriteinse geest die in Nieuw Engeland overheerste.

Europe’s House Divided 1400-1700- Diarmaid MacCulloch
1500-1800 / mei 7, 2006

Enorme pil over de reformatie. De stelling van MacCulloch is dat de reformatie de weg vrijmaakte voor een meer tolerante geesteshouding in Europa. De reformatie als moderniseringsverschijnsel dus, als noemt hij dat zelf niet zo. Kort door de bocht: op het moment dat mensen de autoriteit van de Kerk en deels ook van de Bijbel zelf gingen aanvechten, werd het mogelijk om vrij te denken. Maar het effect is misschien nog meer dat het christelijk geloof en religie meer in het algemeen wordt ondermijnd. Wie kan dit allemaal geloven?