Koloniale oorlog 1945
Na 1945 / december 25, 2009

Zestig jaar na dato is het nog steeds een statement om de gewapende strijd in Indonesië een ‘koloniale oorlog’ te noemen. Maar er is volgens de samenstellers van dit fotoboek geen andere conclusie mogelijk. De verhullende term ‘politionele actie’ voldoet niet. Deze koloniale oorlog was na de Tweede Wereldoorlog verreweg de grootste militaire inspanning van Nederland. Er waren op een gegeven moment 150.000 mannen onder de wapenen. Dat contraseert nogal met de huidige discussie over het in stand houden van een detachement van misschien tweeduizend militairen in Afghanistan. Er kwamen bijna zesduizend Nederlandse militairen om, en 100.000 Indonesische strijders. De schattingen over het aantal burgerslachtoffers lopen uiteen van 25.000 tot 100.000. Dit boek laat de rauwe kant van die oorlog zien.

De Nederlands-Indische geschiedenis in meer dan 100 verhalen – Harm Stevens
Algemeen / mei 25, 2006

Bloemlezing van ooggetuigenverslagen van de Indische geschiedenis vanaf 1811. Wordt een beetje overheerst door verhalen over en van militairen, die op zich wel indrukwekkend zijn. Mensen die vinden dat Nederland een militaire traditie ontbeert, moeten maar eens lezen over de search-en-destroy missies die Nederlandse marechaussees uitvoerden (en die een late echo vonden in het optreden van Gonsalves ‘Gunsalvo’ die de orde moest bewaken op Nieuw-Guinea.)