Omwenteling – Jared Diamond
Geschiedenis , Politiek / juni 16, 2019

In dit ambitieuze werk past de academische omnivoor Diamond Jared inzichten uit de psychologie toe op nationale crises in het verleden, heden en toekomst. Hij identificeert in Omwenteling twaalf factoren die bepalen of een land succesvol met een crisis omgaat. Dan gaat het bijvoorbeeld om de erkenning van de crisis, de acceptatie van de eigen verantwoordelijkheid daar iets aan te doen, de steun van andere landen en het afbakenen van de problemen. Net als personen kunnen landen beter of slechter uit een crisis komen. Zijn ‘blauwdruk van twaalf factoren’ past hij vervolgens toe op Finland, Chili, Indonesië, Duitsland, Japan en Australië. Die landen koos hij omdat hij er zelf een band mee heeft. Veelvuldig maakt hij gebruik van zijn contacten in die landen, bijvoorbeeld als hij de meningen van zijn Chileense vrienden over dictator Pinochet weergeeft. Die selectie en het gebruik van deze bronnen geeft het boek een persoonlijk tintje, maar het heeft ook iets willekeurigs. Ieder van die landen is een voorbeeld van een of meer van de psychologische factoren die hij eerder heeft aangewezen. Zo was Finland realistisch als het ging om de verhouding met de Sovjet-Unie, kwam Duitsland na de Tweede Wereldoorlog in het reine met zijn…

The Volga Rises in Europe
Tweede Wereldoorlog / december 26, 2006

Dit zijn de oorspronkelijke verslagen van de onorthodoxe Italiaanse oorlogscorrespondent Curzio Malaparte aan de Roemeense/Oekraïense en Finse/Russische fronten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn verslagen verschenen in de Corriere della Sera en waren ‘de enige onpartijdige getuigenis’uit de Sovjet-Unie sinds het begin van de strijd. Dat is tenminste de bewering in de boek. Hij was de enige verslaggever aan het front, aldus Malaparte zelf in zijn inleiding. Maar belangrijker misschien nog is dat dit het halffabricaat is waar later zijn boek Kaputt uit zou ontstaan. Hier deed hij de indrukken op die hij later zo krachtig weergaf.